Fysio- of kinepraktijk

Kine- en fysiopraktijken, woon-zorgcentra, ziekenhuizen en (semi) medische klinieken zijn een aantal voorbeelden van beroepsgroepen of faciliteiten waarbij het aanbieden van fitness activiteiten noodzakelijk is voor revalidatie. Steeds vaker bieden fysiotherapeuten, kinesisten en/of andere (para)medische beroepsgroepen fitness faciliteiten aan. Als aanvulling op de behandelingen maar ook als extra inkomensbron en klantenbinding.Ook bij woon-zorgcentra is er een toenemende vraag naar all-in woonzorg concepten, het aanbieden van fitness, niet alleen voor bewoners maar ook voor het personeel is een essentiële schakel in de woon-leef-beleving van deze centra. Fitte bewoners hebben nu eenmaal minder zorg nodig!Sportstarget.pro heeft een groot assortiment aan apparatuur en materiaal voor deze specifieke bedrijven.

Ook kan je beroep doen op ons netwerk voor consultancy services voor begeleiding en advies van plan tot realisatie.

Maak een afspraak